Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Загальна інформація про ДІСМП

Загальна інформація про ДІСМП

ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» (Ідентифікаційний код 13684879) є державною бюджетною неприбутковою науково-дослідною установою, яка належить до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту України.

Інститут створено 26 квітня 1991 р. рішенням Кабінету Міністрів Української РСР. Діяльність ДІСМП здійснюється відповідно до Положення про державну установу «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 07.07.2016 р. № 2714, та керується Законами України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, „Про науково-технічну інформацію” тощо.

Метою діяльності ДІСМП є ефективне наукове забезпечення формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання на національному та місцевому рівнях.

Основні напрями діяльності ДІСМП:

 • підготовка проектів нормативно-законодавчих актів;
 • розробка інформаційно-аналітичних, науково-методичних та навчально-методичних матеріалів;
 • проведення соціологічних досліджень;
 • розробка та впровадження інноваційних технологій і проектів;
 • здійснення науково-методичного супроводу окремих соціальних проектів;
 • навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів молодіжної сфери, представників громадських організацій.

У 2020 році запланована реалізація 8 прикладних науково-дослідних робіт за такими напрямами:

 • Оцінка ефективності молодіжної роботи: тема НДР «Методологія оцінки та моніторингу реалізації заходів, проектів, програм у молодіжній сфері»;
 • Правова освіта молоді: тема НДР «Формування правової культури сучасної української молоді»;
 • Молодіжна зайнятість: тема НДР «Ефективні механізми формування ринку праці: молодіжний аспект»;
 • Молодіжна робота у громаді: тема НДР «Шляхи реалізації молодіжної політики в об’єднаних територіальних громадах»;
 • Громадянська активність молоді: тема НДР «Розвиток громадянської активності української молоді та формування лідерських якостей»;
 • Здоровий спосіб життя: тема НДР «Сучасні тенденції формування здорового способу життя української молоді»;
 • Сімейні стосунки: тема НДР «Формування готовності молоді до сімейного життя як складова молодіжної роботи»;
 • Національно-патріотичне виховання: тема НДР «Формування системи національно-патріотичного виховання молоді на новітньому етапі державотворення».

Представництво науковців інституту у робочих групах, комісіях

 • Ярошенко О.В. член Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання (Кабінет Міністрів України);
 • Пєша І.В. член робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту з підготовки проекту Закону України «Про основні засади молодіжної політики»;
 • Пєша І.В. член Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства Міністерства соціальної політики України;
 • Болтівець С.І. голова Комісії з психології та педагогіки Міністерства освіти і науки України;
 • Болтівець С.І., Галушко О.В. члени Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому органі Київської міської ради.

ДІПСМ з 2011 року має ліцензію на освітні послуги з підвищення кваліфікації, видану Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації (спеціальності, професії) (ліцензія серії АГ №582029).

ДІСМП внесено до реєстру Служби аутентифікації Європейської Комісії ECAS (PIC 906865708).

Спільно з Житомирським державним університетом ім. Івана Франка ДІПСМ є співзасновником вітчизняного науково-популярного та навчального журналу «Неформальна освіта: кращі практики і проекти» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23548-13388Р).