Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Історія інституту

Історія інституту

Зміна назв та сфер підпорядкування Інституту

Державний інституту сімейної та молодіжної політики засновано 26 квітня 1991 року.

1991 р.

Створено Український науково-дослідний інститут проблем молоді, що підпорядковується Державному комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту.

Постанова Кабінету Міністрів Української РСР «Про створення Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» від 26 квітня 1991 р. № 3.

Затверджено Статут Українського науково-дослідного інституту проблем молоді.

Постанова Колегії Держкомітету УРСР у справах молоді, фізичної культури і спорту від 28 травня 1991 р. № 28.

Засновником і першим директором Інституту був Яременко Олександр Олексійович, кандидат економічних наук.

1996 р.

У структурі Інституту створено постійно діючі курси підвищення кваліфікації молодіжних та соціальних працівників галузі.

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту «Про утворення курсів підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» від 26 січня 1996 р. № 265.

1997 р.

Зміна назви Інституту: Український інститут соціальних досліджень.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перейменування Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» від 28 жовтня 1997 р. № 1189

Наказ Міністерства України у справах сім’ї та молоді «Про перейменування Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» в «Український інститут соціальних досліджень» від 25 листопада 1997 р. № 427/7.

2001 р.

Зміна назви Інституту: Державний інститут проблем сім’ї та молоді.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного комітету у справах сім’ї та молоді» Інститут перейменовано у Державний інститут проблем сім’ї та молоді від 13 грудня 2001 р. № 1684.

2002 р.

Затверджено Положення про Державний інститут проблем сім’ї та молоді Державного комітету України у справах сім’ї та молоді.

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 11 лютого 2002 р. № 28.

2003 р.

Державний комітет статистики України вніс Інститут до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України як державну організацію, що виконує такі економічні види діяльності (за КВЕД):

  • *73.20.1 Дослідження і розробка в галузі гуманітарних наук;
  • *73.20.2 Дослідження і розробка в галузі суспільних наук;
  • *80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти;
  • *22.11.0 Видання книг;
  • *22.15.0 Інші види видавничої діяльності.

Затверджено нову редакцію Положення про Державний інститут проблем сім’ї та молоді.

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 25 квітня 2003 р. № 399.

2004 р.

У зв’язку із реорганізацією шляхом перетворення Державного комітету України у справах сім’ї та молоді у Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді Інститут віднесено до сфери управління Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді.

Указ Президента України «Про Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді» від 6 лютого 2004 р. № 166/2004. від 25 квітня 2003 р. № 399.

9 серпня 2004 р. укладено контракт між Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді та Яременком Олександром Олексійовичем про призначення його директором Державного інституту проблем сім’ї та молоді терміном з 09.08.2004 р. по 08.08.2009 р.

2005 р.

Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді та Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту реорганізовано у Міністерство України у справах молоді та спорту. Інститут віднесено до сфери управління Міністерства України у справах молоді та спорту.

Указ Президента України «Про Міністерство України у справах молоді та спорту» від 26 лютого 2005 року № 381/2005.

Директором Інституту призначено Леонтьєву Лідію Євстахіївну. Контракт між Міністерством України у справах молоді та спорту та Леонтьєвою Л.Є. укладено 16 травня 2005 р.

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту «Про призначення Леонтьєвої Л.Є.» від 16.04.2005 р. № 149-к.

У зв’язку із перейменуванням Міністерства, Інститут віднесено до сфери управління Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Указ Президента України «Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту» від 18 серпня 2005 року № 1176.

2006 р.

Зміна назви Інституту: Державний інститут розвитку сім’ї та молоді.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перейменування Державного інституту проблем сім’ї та молоді» від 19 липня 2006 р. № 410-р.

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про перейменування Державного інституту проблем сім’ї та молоді» від 14 листопада 2006 р. № 3878.

Затверджено Статут Державного інституту розвитку сім’ї та молоді.

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.11.2006 р № 3878.

Інститут отримав Ліцензію щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців Міністерства освіти і науки України Серія АБ № 298853.

2008 р.

Виконуючим обов’язки директора Інституту призначено Мішина Андрія Олександровича, кандидата політичних наук.

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15 травня 2008 р. № 257-к.

Директором Інституту призначено Андрія Олександровича Мішина. Контракт між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Мішиним А.О. укладено 16 липня 2008 р.

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16 липня 2008 р. № 358-к.

Інституту внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави: свідоцтво Міністерства освіти і науки України Серія НД № 01112 від 20 жовтня 2008 р.

2009 р.

Інституту внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (вид діяльності: видавнича діяльність): свідоцтво Державного комітету телебачення та радіомовлення України Серія ДК № 3589 від 24.09.2009 р.

Державний інститут разом з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту України став співзасновником журналу «Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України» (свідоцтво Міністерства юстиції Серія КВ № 16104-4586Р від 31.12.2009 р.).

2010 р.

Свідоцтво Міністерства освіти і науки України Серія НД № 01300 від 16 березня 2010 р про внесення Інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

У зв’язку із реорганізацією шляхом припинення діяльності Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут віднесено до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення державних вищих навчальних закладів та установ до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту» від 29.12.2010 р. № 2357-р.

2011 р.

Державний інститут розвитку сім’ї та молоді реорганізовано (перетворено) у Державний інститут сімейної та молодіжної політики.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію науково-дослідних інститутів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту» від 05.01.2011 р. № 4-р, що набуло чинності відповідно до указу Президента України від 10.03.2011 р. № 277/2011

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про реорганізацію Державного інституту розвитку сім’ї та молоді».

Затверджено Положення про Державний інститут сімейної та молодіжної політики.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Положення про Державний інститут сімейної та молодіжної політики» від 11 квітня 2011 р. № 324.

Інститут отримав ліцензію на освітні послуги з підвищення кваліфікації серія АГ №582029, видану Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації (спеціальності, професії).

Наказ МОНмолодьспорт України від 01.07.2011 р. №2487-Л.

Директором Державного інституту сімейної та молодіжної політики призначено кандидата політичних наук Мішина Андрія Олександровича. Контракт від 26 травня 2011 р. між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Мішиним А.О. про призначення його на посаду директора Інституту укладено строком на п’ять років до 26.11.2016 р.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26 травня 2011 р.

Інститут передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Державної служби молоді та спору» від 28.11.2011 р.

2013 р.

Інститут передано до сфери управління Міністерства молоді та спорту України.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту» від 23.10.2013 р. № 902-р.

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про прийняття до сфери управління Міністерства молоді та спорту підприємств, установ та організацій» від 25.11.2013 р. № 1101.

Виконуючим обов’язки директора Інституту призначено Надтоку Геннадія Михайловича, доктора історичних наук.

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про звільнення Мішина А.О. та призначення Надтоки Г.М. виконуючим обов’язки директора Державного інституту сімейної та молодіжної політики» від 26.11.2013 р. № 287-к/тр.

Надтоку Г.М. призначено директором Державного інституту сімейної та молодіжної політики. Контракт підписано 17 лютого 2014 р.

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.02.2014 р № 38-к/тр.

2015р.

Виконуючим обов’язки директора Інституту призначено Пєшу Ірину Василівну, кандидата педагогічних наук.

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про виконуючого обов’язки директора державної установи «Державний інституту сімейної та молодіжної політики» від 16.03.2015 р. №125-к/тр.

Затверджено нову редакцію Положення про державну установу «Державний інститут сімейної та молодіжної політики».

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Положення про державну установу «Державний інституту сімейної та молодіжної політики» від 29.10.2015 р. №3988.

2016 р.

Затверджено нову редакцію Положення про державну установу «Державний інститут сімейної та молодіжної політики».

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Положення про державну установу «Державний інституту сімейної та молодіжної політики» у новій редакції» від 07.07.2016 р. №2714.

2017 р.

На посаду директора Інституту призначено Пєшу Ірину Василівну, кандидата педагогічних наук, як переможця конкурсу. Контракт між Міністерством молоді та спорту України та Пєшою І.В. укладено 10 жовтня 2017 р. строком на п’ять років..

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про призначення директора державної установи «Державний інституту сімейної та молодіжної політики» у новій редакції» від 07.07.2016 р. №2714.

Укладено Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом державної установи «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» та дирекцією: реєстраційний номер № 245 від 22.05.2017 р. управління праці та соціального захисту населення Шевченківської РДА м.Києва.

2019 р.

Спільно з Житомирським державним університетом ім. Івана Франка Інститут є співзасновником вітчизняного науково-популярного та навчального журналу «Неформальна освіта: кращі практики і проекти» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23548-13388Р).

У зв’язку з ліквідацією Міністерства молоді та спорту України, Інститут передано до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту України.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02 вересня 2019 р. № 829.

2020 р.

Отримано свідоцтва Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про реєстрацію акторського права на твір наукового характеру:

«Науково-методичне обґрунтування інструментів національно-патріотичного виховання молоді та оцінка їх ефективності» номер свідоцтва 955289 від 13.01.2020 р.;

«Реалізація молодіжної політики в умовах децентралізації» номер свідоцтва 955290 від 13.01.2020 р.

У зв’язку з відміною рішення про ліквідацію Міністерства молоді та спорту України, Інститут повернуто до сфери управління Міністерства молоді та спорту України.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Міністерства молоді та спорту» від 11 березня 2020 р. № 216.