Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Болтівець Сергій Іванович


Завідувач відділу розвитку молодіжної політики ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»; український вчений у галузі психології, доктор психологічних наук (2005), кандидат педагогічних наук (1991), професор (2008)
Професійний/вчений ступінь: доктор психологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор

Детальніше

Публікації автора на сайті:Правова культура молоді належить до сфери свободи вікового становлення і розвитку людини, що дає змогу юному поколінню кожної епохи реалізувати свої здібності, інтереси, потреби. Разом з цим формування правової культури передбачає створення і втілення найкращих взірців правових норм, здійснення яких можливе шляхом виховання дисципліни і відповідальності молодого покоління, без яких свобода особистісної самореалізації юної людини в суспільстві неможлива.

Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 2017 року підготовлена відповідно до Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ. У ній висвітлена участь молоді в процесах реформування держави.

Методологічне дослідження цієї проблематики є актуальним з огляду на те, що формування системи інституційної підтримки діяльності громадських об’єднань у здійсненні молодіжних та соціальних проектів відбувається під впливом багатьох чинників внутрішнього та зовнішнього походження, серед яких місце та роль громадських об’єднань у взаємодії з державними інституціями все ще залишаються невизначеними.

В статті обґрунтовано актуальність апаратурно-психологічної об’єктивації основних індикаторів психічного здоров’я, що визначаються методологемами індивідуальності, активності і саморегуляції, які мають особливе значення для гармонійного розвитку дітей і молоді. Розкрито загальну тенденцію розвитку психологічного знання, спрямовану на встановлення точних і надійних показників психічного здоров’я людини. Наведено сучасні методологічні підходи до розуміння сутності категорії психічного здоров’я.

В інформаційних матеріалах дослідження «Інституційна підтримка діяльності громадських об’єднань у здійсненні молодіжних та соціальних проектів» проаналізовано документи країн ЄС, що визначають політику співробітництва державного та недержавного секторів, які характерні для певного етапу розвитку взаємин між державою та громадськими організаціями (ГО).

В статті досліджується особливий для України період 2014–2017 років, який зумовив актуалізацію інституційного розвитку дитячих і молодіжних об’єднань військово-спортивної спрямованості, до яких належить Всеукраїнська громадська організація „Українська федерація хортингу“, яка розвиває національний вид спорту України – хортинг.

В умовах військової агресії та складного періоду державотворення, який нині переживає Україна, як ніколи, важливо сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе прояви-ти в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом держав-ницьких інтересів

Образ неопалимої купини в усвідомленні людиною важливості призначеної їй життєвої місії запалює завзяттям і снагою кожного, хто здійснює споріднене з власною душею призначення, стати, за Григорієм Сковородою, свідомим власної міри.

Події двох останніх десятиліть стали переконливим свідченням того, що саме молодь визначає основний вектор розвитку української держави й українського суспільства.