Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Ярошенко Олександр Васильович


Заступник директора ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»
Науковий стаж: 12 років, працює в Інституті з 2008 року
Сфера наукових інтересів: молодіжна політика, національно-патріотичне виховання, ефективність реалізації молодіжних проектів і заходів.

Детальніше

Публікації автора на сайті:У оновлених методичних рекомендаціях здійснено системний підхід до процессу моніторингу та оцінювання заходів/проєктів інститутів громадянського суспільства: від загального теоретичного осмислення до елементів практичного застосування.

ДУ «Державний інститут сімейної і молодіжної політики» провів опитування серед молодіжних працівників і фахівців, які працюють з молоддю, методом онлайн-опитування шляхом самозаповнення онлайн-анкети у Google-формі. Метою дослідження є аналіз ситуації щодо використання молодіжними працівниками онлайн-платформ та інтернет-ресурсів для здійснення молодіжної роботи.

У методичних рекомендаціях визначені основні умови формування та реалізації державної молодіжної політики та організації роботи з молоддю на рівні територіальної громади в умовах децентралізації.

Відповідно до ст. 19 Конвенції ООН про права дитини кожна дитина має право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образ, зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів або будь-якої іншої особи, яка опікується дитиною.

Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 2017 року підготовлена відповідно до Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ. У ній висвітлена участь молоді в процесах реформування держави.

У методичних рекомендаціях здійснено системний підхід до процесу моніторингу та оцінювання заходів/проектів інститутів громадянського суспільства: від загального теоретичного осмислення до елементів практичного застосування.

У методичних матеріалах наведені основні показники щодо оцінки реалізації молодіжної політики та організації молодіжної роботи на рівні територіальної громади стосовно адміністративного забезпечення такої діяльності, умов молодіжної участі та молодіжної інфраструктури. Також, відповідно до запропонованих показників, наведено форми оцінки молодіжної роботи на рівні громади.

У Доповіді проаналізовано основні соціально-демографічні характеристики дітей та показники їх здоров’я, рівня освіти, соціально-економічного становища сімей з дітьми; оцінено вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини; проаналізовано державну політику створення безпечних умов використання дітьми інформаційно-комунікативних технологій; здійснено аналіз програм неурядових організацій та бізнесу з формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні; запропоновано шляхи вдосконалення державної політики щодо формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні.

У методичних рекомендаціях визначені основні умови формування та реалізації державної молодіжної політики та організації роботи з молоддю на рівні територіальної громади в умовах децентралізації. Запропоновані матеріали стануть у нагоді фахівцям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістам, які реалізують державну політику в молодіжній сфері, молодіжним працівникам, представникам громадських об’єднань та молодіжним активістам. Ці методичні рекомендації розроблені у рамках виконання науково-дослідної роботи «Реалізація молодіжної політики в умовах децентралізації» (№ державної реєстрації 0117U002330), яку реалізує впродовж 2017-2018 рр. ДІСМП.

Багато дослідників з питань безпеки у системі Інтернет та питань медійної грамотності в європейських країнах визнають, що існує відносно невелика фактологічна база щодо практик батьківського втручання у процеси використання дітьми цифрових мереж у більшості європейських країн. Аналітику цих проблем дослідники проводять на базі даних загальноєвропейських досліджень, наприклад, Євробарометру ЄС1, а також національних досліджень, які починаючи … Читать далее Міжнародні практики батьківського втручання у процеси використання дітьми Інтернету