Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Павлик Надія Павлівна


докторант кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка
Професійний/вчений ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Публікації автора на сайті:У монографії розглянуто проблему організації неформальної освіти у соціальній сфері на засадах системного, діяльнісного та мультидисциплінарного підходів. Висвітлено основні тенденції становлення неформальної освіти в Україні та закордоном; розкрито теоретико-методологічні засади та науково-методичний інструментарій організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів.

Державним інститутом сімейної та молодіжної політики» та кафедрою соціальних технологій Соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка було підготовлено та видано «Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти». Це видання, спрямоване на поширення ідей неформального навчання молоді, обмін досвідом додаткової соціальної освіти, можливість популяризувати неформальні форми навчання як основу розвитку громадянського суспільства в Україні. Цей збірник ідей та досвіду буде корисним для провайдерів неформальної освіти, соціальних працівників, тренерів, андрагогів та інших небайдужих громадян, які прагнуть змінити громаду та світ.

Цей навчальний посібник розроблено як компонент науково-методичного супроводу дисципліни «Організація неформальної освіти дітей і молоді», яка забезпечує професійну та практичну підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».