Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Сіра Оксана Володимирівна


Старший науковий співробітник відділу громадянського та національно-патріотичного виховання ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

Детальніше

Публікації автора на сайті:У оновлених методичних рекомендаціях здійснено системний підхід до процессу моніторингу та оцінювання заходів/проєктів інститутів громадянського суспільства: від загального теоретичного осмислення до елементів практичного застосування.

Відповідно до ст. 19 Конвенції ООН про права дитини кожна дитина має право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образ, зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів або будь-якої іншої особи, яка опікується дитиною.

Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 2017 року підготовлена відповідно до Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ. У ній висвітлена участь молоді в процесах реформування держави.

У методичних рекомендаціях здійснено системний підхід до процесу моніторингу та оцінювання заходів/проектів інститутів громадянського суспільства: від загального теоретичного осмислення до елементів практичного застосування.

У Доповіді проаналізовано основні соціально-демографічні характеристики дітей та показники їх здоров’я, рівня освіти, соціально-економічного становища сімей з дітьми; оцінено вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини; проаналізовано державну політику створення безпечних умов використання дітьми інформаційно-комунікативних технологій; здійснено аналіз програм неурядових організацій та бізнесу з формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні; запропоновано шляхи вдосконалення державної політики щодо формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні.

Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні є офіційним документом, що готується з метою забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості України об’єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище дітей та тенденції його змін у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень і містить відомості про економічні, правові, соціальні й інші заходи,які вживаються в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Щорічна доповідь готується за матеріалами попереднього року. Після схвалення на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства доповідь подається Президентові України.

В 2013 році виповнилось 25 років з моменту прийняття Конвенції ООН про права дитини. Ухваливши та ратифікувавши дану Конвенцію у 1991 році наша держава взяла на себе низку зобов’язань щодо поліпшення захисту прав та інтересів дітей, охорони їх здоров’я, забезпечення добробуту тощо.