Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Моніторинг та оцінка


Не лише діти, але й батьки проводять забагато часу у цифровому просторі, що негативно впливає на забезпечення прав дітей, таких як: право на батьківську турботу, право вільного розвитку, право вільно виражати власну думку тощо.

На замовлення Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації Громадською організацією «Інститут молоді» за сприяння ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» у жовтні–листопаді 2020 року було проведено комплексне дослідження у Вінницькій області

Стаття присвячена розробці загальної системи МіО у сфері молодіжної політики та національних показників, які дають змогу виміряти реальний вплив молодіжної політики на молодіжне середовище. Визначено поняття «моніторинг», «оцінка», «оцінювання».

У статті представлена методика «соціальне картування» (анг. – mapping), яка широко використовується в соціальній роботі, маркетингу, міському плануванні, сфері освіті та в інших сферах з метою вивчення соціальної реальності задля її аналізу та подальшого впливу на неї. Виявлені переваги і недоліки методики соціального картування. Запропоновані основні етапи проведення соціального картування молодіжної інфраструктури.

У даних матеріалах представлені оновлені інформація щодо оцінки реалізації молодіжної політики й організації молодіжної роботи на рівні територіальної громади щодо адміністративного забезпечення, умов молодіжної участі та молодіжної інфраструктури з врахуванням апробації даної методології.

Запропоновані матеріали стануть у нагоді фахівцям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістам, які реалізують державну політику в молодіжній сфері, молодіжним працівникам, представникам громадських об’єднань та молодіжним активістам.

У дослідженні взяли участь батьки, які мають дітей віком до 18 років, що користуються інтернетом у будь-якій формі (перегляд відео- та фотоматеріалів, скачування ігор, користування месенджерами, поштою тощо).

Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені за результатами соціологічного дослідження «Цінності української молоді – 2016». У межах дослідження опитано 1200 респондентів віком від 14 до 35 років в усіх регіонах України (у тому числі м. Київ, окрім тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).

В останні роки спостерігається зменшення загальної чисельності молоді як у містах, так і у селах. Проте у сільській місцевості це відбувається меншими темпами: за останні п’ять років кількість молоді у сільській місцевості скоротилася на 480 945 осіб (або 11,7%), а у міській – на 1 567 382 особи (або 16%). У сільській місцевості частка молоді в чисельності населення становила 27,3%, тоді як у містах цей показник наближається до 28%

Соціологічне дослідження щодо оцінки готовності вихованців ДБСТ «СОС Дитяче Містечко» до самостійного життя (на замовлення БФ «СОС Дитяче Містечко»)