Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Бібліотека


У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

В останні роки спостерігається зменшення загальної чисельності молоді як у містах, так і у селах. Проте у сільській місцевості це відбувається меншими темпами: за останні п’ять років кількість молоді у сільській місцевості скоротилася на 480 945 осіб (або 11,7%), а у міській – на 1 567 382 особи (або 16%). У сільській місцевості частка молоді в чисельності населення становила 27,3%, тоді як у містах цей показник наближається до 28%

В умовах військової агресії та складного періоду державотворення, який нині переживає Україна, як ніколи, важливо сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе прояви-ти в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом держав-ницьких інтересів

Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні є офіційним документом, що готується з метою забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості України об’єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище дітей та тенденції його змін у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень і містить відомості про економічні, правові, соціальні й інші заходи,які вживаються в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Щорічна доповідь готується за матеріалами попереднього року. Після схвалення на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства доповідь подається Президентові України.

В 2013 році виповнилось 25 років з моменту прийняття Конвенції ООН про права дитини. Ухваливши та ратифікувавши дану Конвенцію у 1991 році наша держава взяла на себе низку зобов’язань щодо поліпшення захисту прав та інтересів дітей, охорони їх здоров’я, забезпечення добробуту тощо.