Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Зайнятість і працевлаштування молоді


У рамках онлайн-конференції «Наука & Молодіжна політика» були презентовані цікаві матеріали

Найпотрібнішими у ХХІ столітті, на думку молоді, є навички саморозвитку, творчість/креативність і навички роботи в команді, а, на думку роботодавців, – навички критичного мислення, навички роботи в команді та комунікативність.

ЗВІТ за результатами проведеного соціологічного онлайн-опитування представників молодіжного підприємництва і самозайнятості: «Вивчення досвіду молодих підприємців в Україні»

Опитування проводилося з 10 жовтня по 1 листопада 2020 р. за змішаною методоголією: шляхом самозамовнення онлайн-анкет (n=165) та методом глибинного інтерв’ю з представниками цієї цільової групи (n=5). У дослідження взяли участь були представники 25 областей України.

Існує безліч трактувань поняття «навички». Узагальнюючи ці визначання, можна стверджувати, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які отримані упродовж життя. Тобто, складовими навичок є знання (сукупність інформації з будь-якої галузі, набутих у процесі навчання, дослідження тощо) та вміння (здобута на основі досвіду і знань здатність робити щось належним чином).

Знайомтесь з інформацією щодо освіти молоді, яка підготовлена в рамках розрахунків Національних показників становища молоді

41% молоді хоче виїхати зі свого населеного пункту, кожен четвертий – хоче виїхати за межі країни.

Останнім часом в Україні існує серйозна проблема – зростає кількість молоді, яка виїздить за кордон з метою навчання та працевлаштування, з подальшою перспективою неповернення до України.

Публікація містить результати загальноукраїнського соціологічного дослідження життєвих пріоритетів та ціннісних уподобань сучасної української молоді, зокрема аналіз цінностей молоді, її громадянської та політичної активності, артикуляції вимог до молодіжної політики держави в умовах сьогодення, оцінки діяльності інфраструктури молодіжних організацій та ініціатив, особливостей сприйняття процесів децентралізації влади в країні та можливих механізмів залучення до цих процесів молодих людей, характеристику мобільних та міграційних настанов молоді, включення молоді до освітнього та трудового процесів, оцінку молоддю стану власного здоров’я та дотримання нею здорового способу життя, сприйняття та відтворення молоддю сімейних цінностей.