Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Наукова діяльність

Наукова діяльність


Діяльність ДІСМП, як наукової установи молодіжної сфери, спрямована на наукове забезпечення формування та реалізації обґрунтованої державної політики у молодіжній сфері.

Сфера діяльності ДІСМП знаходиться на стику академічної науки, державної політики і практики. За результатами досліджень розробляються пропозиції органам виконавчої влади, методики роботи та програми підготовки для фахівців молодіжної сфери, механізми оцінки та моніторингу ефективності впровадження молодіжної політики та реалізації молодіжної роботи на національному та регіональному рівнях.

Інститут

1) Є інструментом обґрунтування перспективних напрямів реалізації державної молодіжної політики, що відповідає положенням Молодіжної стратегії ЄС.

Молодіжна політика має бути обґрунтованою (доказовою) і базуватись не тільки на думці окремий експертів, а насамперед, на конкретних доказах, досвіді та знаннях про світогляд і цінності молоді. Інструменти для вдосконалення молодіжної політики: статистичні данні, наукові дослідження, опис кращих практик молодіжної роботи, аналіз діяльності окремих структур (регіональних і галузевих) тощо.

2) Інститут проводить дослідження різних когорт і соціальних категорій молоді, враховуючи специфіку цієї соціальної групи населення

Об’єктом наукових досліджень ДІСМП є вивчення проблем усієї молоді віком 14-34 роки, а не тільки окремих категорій молоді. Проводяться дослідження щодо вивчення окремих груп молоді, таких як молодь з числа дітей-сиріт; молоді люди, що перебувають у складних життєвих обставинах; молоді з числа учасників бойових дій; молоді наркомани тощо. Такі завдання не вирішує жодна наукова установа України.

3) Забезпечує комплексний, міжсекторальний характер досліджень

Інститутом розроблені Національні показники становища молоді (НПСМ), що є інструментом для вимірювання змін, що відбулися за певний проміжок часу у різних сферах життя молоді, та досягнення результатів (мети і завдань) реалізації молодіжної політики. Показники представлені набором статистичних і соціологічних даних, що характеризують становище молоді в України за певними сферами життя.

4) Наукова робота має прикладний характер: за результатами досліджень розробляються методики, інформаційні та навчальні матеріали, що враховують потреби та запити сучасної української молоді

Наукова діяльність Інституту є дотичною з діяльністю наукових установ різних наукових сфер: соціологія, демографія, педагогіка, психологія, юриспруденція, історія, культура тощо. Інститут співпрацює з установами різних галузей (НАНУ, МОН, АПНУ, Мінсоцполітики, МОЗ, Держуправління), використовує у роботі результати їх наукової діяльності та впроваджує свої результати у діяльність інших установ.

Науковий вплив на соціальні процеси в молодіжному середовищі є здебільшого опосередкованим. Інститут не приймає управлінських рішень, а лише надає рекомендації та готує проектні документи щодо законодавчого врегулювання молодіжної політики, вивчає та впроваджує кращі методики та практики молодіжної роботи.

Безпосередній вплив на молодіжну аудиторію:

  • інформаційний – розповсюдження інформаційних та аналітичних матеріалів, міжнародного та національного досвіду;
  • методичний – розробка і розповсюдження методичних та навчальних матеріалів;
  • кадровий – розробка навчальних програм, навчання та підвищення кваліфікації фахівців молодіжної сфери, представників громадських організацій.

Перспективні напрямки наукових досліджень:

  • системний моніторинг та оцінка результативності молодіжної політики на національному та місцевому рівнях – орієнтація на досягнення результатів, якісних показниках, а не лише на кількісних (проведення заходів);
  • діяльність громадських організацій на професійному рівні: фінансова підтримка діяльності, а не проектів, соціальне замовлення ГО на окремі напрями молодіжної роботи;
  • шляхи фінансування молодіжної політики: імплементація міжнародного досвіду щодо фінансування молодіжної сфери за рахунок відшкодувань з грального бізнесу, лотерей;
  • кадрова політика молодіжної сфери – професійне забезпечення адміністративної складової впровадження молодіжної політики, навчання фахівців, підвищення професійної компетентності;
  • взаємодія державного та громадського сектору у молодіжній сфері.