Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Державні доповіді

Державні доповіді


Щорічна державна доповідь

Інститут, на замовлення центральних органів виконавчої влади, починаючи з 1997 року готує щорічні державні доповіді про становище окремих категорій населення (молодь, діти), соціальних інститутів (сімей) в Україні.

Доповідь є офіційним документом, що забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадськість систематизованою аналітичною інформацією про становище молоді, дітей, сімей в Україні, тенденції його змін, що відбулися у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень за певний період часу, містить відомості про заходи, що вживають на державному, локальному та місцевому рівнях для забезпечення розвитку та захисту інтересів дітей, молоді та сімей в Україні.

При підготовці Доповіді використовуються офіційні дані державної статистичної звітності та аналітичні розробки центральних органів виконавчої влади, відповідних наукових установ, інших організацій, результати наукових та соціологічних досліджень.

Проєкт Доповіді готується за результатами аналізу інформаційних матеріалів, наданих центральними та місцевими органами державної влади, науковими установами (у тому числі аналітичні та статистичні матеріали), громадськими організаціями.

Зокрема, матеріали (відповідно до тематики доповіді) надають:

  • міністерства;
  • державні служби України;
  • місцеві органи виконавчої влади;
  • наукові установи.

При підготовці проєкту Доповіді використовують результати соціологічних досліджень, проведених науковими установами та соціологічними службами відповідно за тематикою.

За результатами аналізу інформаційних матеріалів готуються висновки щодо становища дітей, молоді, сімей в Україні та розробляються обґрунтовані рекомендацій щодо пріоритетних напрямів і основних завдань формування державної політики у відповідній сфері.