Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Діти

Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні є офіційним документом, що готується з метою забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадськості України об’єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище дітей та тенденції його змін і містить відомості про економічні, правові, соціальні та інші заходи, які вживаються в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Порядок підготовки та розповсюдження Доповіді регулюється Постановами Кабінету Міністрів України:

  • до 2000 року – «Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми “Діти України” та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні» від 20 липня 1996 р. № 767;
  • на даний час – «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» від 3 серпня 2000 р. № 1200.

Відповідно до Порядку підготовки і розповсюдження щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1200 від 3 серпня 2000 р., у доповіді використовуються офіційні дані державної статистичної звітності та аналітичні розробки центральних органів виконавчої влади, відповідних наукових установ та інших організацій.

Проєкт доповіді готує Міністерство соціальної політики України на основі рекомендацій, затверджених головою Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. Проект доповіді обговорюється та схвалюється на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства та в установленому порядку подається Президентові України.

Проєкт доповіді готується за результатами аналізу інформаційних матеріалів, наданих центральними та місцевими органами державної влади, науковими установами (у тому числі аналітичні та статистичні матеріали), громадськими організаціями.

За результатами аналізу інформаційних матеріалів робляться висновки щодо становища дітей та розробляються обґрунтовані рекомендації щодо основних завдань формування державної системи захисту прав дітей в Україні.

Проєкти Державних доповідей про становище дітей в Україні, за замовленням відповідного міністерства, з 1997 року готуються Державним інститутом сімейної та молодіжної політики щорічно1 (крім доповіді за підсумками 2015 р.).

Загалом було підготовлено 23 доповіді, з них: 7 – загальних про становище дітей за підсумками попереднього року (за підсумками 2014, 2011, 2008, 2003, 1999, 1998, 1997 року), 16 – тематичних.

1 Проекти доповідей про становище дітей в Україні зберігаються в електронних архівах Державного інституту сімейної та молодіжної політики.