Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Наукові дослідження

Наукові дослідження

ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» здійснює наукову діяльність у рамках виконання прикладних наукових досліджень.

У 2019-2021 рр. впроваджується 8 прикладних тем, узгоджених з Міністерством молоді та спорту, за такими напрямами:

 • 1) оцінка ефективності молодіжної політики: тема НДР «Методологія оцінки та моніторингу реалізації заходів, проектів, програм у молодіжній сфері»;
 • 2) права молоді: тема НДР «Формування правової культури сучасної української молоді»;
 • 3) молодь на ринку праці: тема НДР «Ефективні механізми формування ринку праці: молодіжний аспект»;
 • 4) молодіжна робота у громаді: тема НДР «Шляхи реалізації молодіжної політики в об’єднаних територіальних громадах»;
 • 5) громадянська активність молоді: тема НДР «Розвиток громадянської активності української молоді та формування лідерських якостей»;
 • 6) здоровий спосіб життя: тема НДР «Сучасні тенденції формування здорового способу життя української молоді»;
 • 7) молода сім’я: «Формування готовності молоді до сімейного життя як складова молодіжної роботи»;
 • 8) національно-патріотичне виховання: тема НДР «Формування системи національно-патріотичного виховання молоді на новітньому етапі державотворення».

Кількісні результати виконання науково-дослідних робіт у 2020 році:

 • пропозиції до проєктів нормативно-законодавчих документів (3);
 • пропозиції та рекомендації органам виконавчої влади (7);
 • проєкти державних доповідей (1);
 • методичні посібники та рекомендації (4);
 • аналітичні звіти (8);
 • соціологічні дослідження (12);
 • інформаційно-аналітичні матеріали (16);
 • навчальні програми (6);
 • статті та публікації (54).

Перспективні напрямки наукових досліджень:

 • системний моніторинг та оцінка результативності молодіжної політики на національному та місцевому рівнях – орієнтація на досягнення результатів, якісних показниках, а не лише на кількісних (проведення заходів);
 • діяльність громадських організацій на професійному рівні – фінансова підтримка діяльності, а не проектів, соціальне замовлення ГО на окремі напрями молодіжної роботи;
 • кадрова політика молодіжної сфери – професійне забезпечення адміністративної складової впровадження молодіжної політики, навчання фахівців, підвищення професійної компетентності;
 • взаємодія державного та громадського сектору у молодіжній сфері.