Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Перелік навчальних програм

Перелік навчальних програм

Навчальні програми, розроблені науковцями Інституту

Підвищення кваліфікації державних службовців

 • Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади V-VII категорії посад та кадрового резерву на ці посади з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді.
 • Професійна програма підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців органів виконавчої влади V-VII категорії посад та кадрового резерву на ці посади (для керівників фінансових управлінь (відділів)
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Державні фінанси та бюджетний процес»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Державне управління та державна служба»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Стратегічне планування та управління розвитком»
 • Програма тематичного короткострокового семінару «Запобігання та протидії проявам корупції: реалії, шляхи подолання»
 • Програма тематичного короткострокового семінару «Психологічні аспекти діяльності державного службовця»
 • Програма тематичного короткострокового семінару «Етика ділового мовлення»
 • Навчальна програма «Діловодство»
 • Навчальна програма «Бухгалтерський облік та аудит з використанням комп’ютерних технологій»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Комунікативна компетентність державних службовців»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Профілактика професійного стресу та синдрому вигорання»

Молодіжна робота

 • Програма онлайн-курсу «Молодіжна робота в Україні»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Здобутки та перспективи розвитку державної політики в Україні щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді»
 • Навчальна програма «Основи підприємницької діяльності. Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва»
 • Програма підвищення кваліфікації «Специфіка соціальної роботи серед підлітків та молоді з вразливих категорій населення враховуючи ґендерно-чутливий підхід, за участі мультидисциплінарних команд для працівників соціальної сфери, які реалізують молодіжну політику
 • Програма підвищення кваліфікації «Волонтерська діяльність: особливості розвитку та методика організації» для спеціалістів соціальної сфери, які реалізують молодіжну політику
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Громадянська освіта молоді» для працівників, які здійснюють реалізацію молодіжної політики
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Формування здорового способу життя української молоді: сучасні тенденції» для фахівців молодіжної сфери та спеціалістів, які працюють з молоддю, щодо збереження здоров’я молоді та утвердження здорового способу життя

Соціальна робота

 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Стандарти соціальних послуг представникам груп ризику, спрямованих на надання якісного базового рівня усіх видів соціальних послуг для зазначеної категорії клієнтів у системі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та недержавних організацій соціального спрямування»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Здоровий спосіб життя як важливий фактор успішності та соціального розвитку людини у суспільстві»
 • Програма тренінгу «Організація та проведення соціально-педагогічного тренінгу як інтерактивної форми навчання»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Запровадження механізму соціального замовлення на регіональному рівні»
 • Програма підвищення професійної компетентності керівного складу мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 • Програма семінару-тренінгу «Реалізація «Стратегії соціального захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» та впровадження програми ROMED 2»

Робота з сім’ями

 • Спеціальна програма підвищення кваліфікації для психологів районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Підвищення професійної компетентності психологів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді які надають допомогу різним категоріям сімей»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Підвищення якості соціальних послуг для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Зміцнення сім’ї»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми»
 • Програма підвищення кваліфікації «Специфіка соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах» для фахівців соціальної роботи

Захист прав дітей

 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Захист прав дитини як головна складова системи протидії торгівлі дітьми, експлуатації дитячої праці та пов’язаних із ними злочинами»
 • Професійна програма підвищення кваліфікації «Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Організація та проведення оздоровлення та відпочинку дітей»

Сімейне виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Навчальна програма підготовки для громадян, які бажають усиновити дитину, з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Професійна програма підвищення кваліфікації «Опіка, піклування, прийомна сім’я та дитячі будинків сімейного типу, їх місце в державній системі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Професійна діяльність спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Підготовка прийомних батьків та батьків-вихователів, здійснення соціального супроводження та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • Програма тренінгу «Система організації роботи із сім’ями усиновителів»
 • Програма «Профілактика соціального сирітства в Україні»

ВІЛ інфіковані

 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Профілактична діяльність у контексті ВІЛ»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Перед-та після тестове консультування»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Догляд і підтримка людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом»

Гендерна рівність

 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Ґендерна рівність»
 • Програма тематичного постійно діючого семінару «Гендерна чутливість. Гендерна обізнаність. Протидія насильству в сім’ї»

Національно-патріотичне виховання

 • Програма тренінгу підвищення рівня професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання