Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Національні показники становища молоді (2017-2020)

Національні показники становища молоді (2017-2020)

Проєкт Національних показників становища молоді розроблено ДІСМП у 2017 році, а потім узгоджено робочою групою Міністерства молоді та спорту у 2018 році.

Національні показники (НПСМ) – це статистичні та соціологічні дані, що характеризують становище молоді в України за певними сферами життя, та є інструментом вимірювання ефективності в досягненні результатів (мети та завдань) реалізації державної молодіжної політики.

Підґрунтям для розробки НПСМ стали:

Міжнародний досвід моніторингу й оцінки молодіжної політики:

 • теоретико-методологічні засади оцінки молодіжної політики країн Європейського Союзу;
 • рекомендації Економічної та соціальної ради ООН «Пропонований набір показників для Всесвітньої програми дій, що стосується молоді»;
 • 40 індикаторів молодіжної політики Європейського Союзу;
 • 11 індикаторів (національної) молодіжної політики;
 • цілі сталого розвитку на 2016-2030 роки.

Національний досвід запровадження моніторингу становища окремих категорій населення.

Національні показники представлені за 9 пріоритетами (індикаторами), що характеризують окремі сфери життя і розвитку молоді, а також впровадження молодіжної політики.

Пріоритети (індикатори) НПСМ:

 • 1. Демографічні показники;
 • 2. Освіта молоді;
 • 3. Зайнятість і працевлаштування молоді;
 • 4. Матеріальне становище молоді;
 • 5. Здоров’я молоді;
 • 6. Мобільність молоді;
 • 7. Безпека та захищеність молоді;
 • 8. Громадянська активність і залучення молоді;
 • 9. Реалізація молодіжної політики.

Формати показників. Інформація про становище молоді за відповідними показниками збирається у двох форматах – об’єктивні і суб’єктивні показники.

Об’єктивні показники

Дані офіційної статистики:

 • адміністративні статистичні дані;
 • обстеження підприємств, відомств;
 • перепис населення;
 • вибіркове обстеження домогосподарств

Джерела інформації:

 • Державна служба статистики України;
 • Міністерство молоді та спорту України;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство охорони здоров’я України.

Суб’єктивні показники – соціологічні дослідження або вивчення громадської думки населення чи цільової групи (дані всеукраїнських досліджень «Молодь України»)

Дезагрегація показників. За можливістю по кожному показнику представлено розподіл:

 • за статтю (жінки/чоловіки);
 • за віком (14-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34);
 • за типом поселення (міське, сільське).

Збір і розрахунок Національних показників становища молоді має здійснюватися щорічно (а окремі раз на два роки), що дасть змогу відстежувати динаміку змін в молодіжному середовищі України та моніторити ефективність заходів, які проводяться в сфері молодіжної політики.

Показники дають змогу:

 • досліджувати становище молоді в Україні за усіма сферами життєдіяльності;
 • аналізувати зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі;
 • виявляти недоліки та неузгодження у формуванні молодіжної політики на національному рівні;
 • порівнювати українські та міжнародні показники становища молоді та реалізації молодіжної політики;
 • проводити моніторинг та оцінку ефективності впровадження молодіжної політики, яку реалізує Міністерство молоді та спорту України;
 • формувати цілеспрямовану (обґрунтовану) молодіжну політику в усіх сферах життя молодого покоління та вносити корективи в плани реалізації молодіжної політики.

Інститутом розроблено:

 • Національні показники становища молоді (НПСМ) (посилання на малюнок НПСМ на сайті);
 • Методика збору та обрахунку НПСМ;
 • Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України щодо впровадження НПСМ.