Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Проєкт Національної стратегії формування здорового способу життя дітей та молоді на період до 2025 року (2018-2019)

Проєкт Національної стратегії формування здорового способу життя дітей та молоді на період до 2025 року (2018-2019)

Інститутом підготовлено проєкт Національної Стратегії формування здорового способу життя дітей та молоді на період до 2025 року. Запропонований проєкт було обговорено і допрацьовано учасниками робочої групи, що працювала при Міністерсті молоді та спорту у 2018-2019 роках (наказ Мінмолодьспорту «Про створення робочої групи з розробки Стратегії формування здорового і безпечного способу життя дітей та молоді №727 від 12.02.2019 р.).

Національна Стратегія формування здорового способу життя дітей та молоді в Україні на період до 2025 року (надалі – Стратегія) визначає державну політику спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді, базується на пріоритетах запобігання захворюванням, культури здоров’я та формування здорового способу життя. Стратегія спрямована на посилення відповідальності молодих людей за збереження і зміцнення власного здоров’я, підвищення рівня соціальної інклюзії та розвиток профілактичної діяльності й передбачає реалізацію заходів на національному, регіональному й місцевому рівнях.

Основна мета Стратегії:

 • розвиток державної політики щодо створення системи формування здорового способу життя дітей та молоді;
 • визначення чинників (детермінант) здоров’я з урахуванням фізичних, економічних, соціальних, культурних та обумовлених статевою приналежністю і ґендерною ідентичністю перспектив та їх використання для оцінок впливу на здоров’я;
 • укріплення та охорона здоров’я як одного з найважливіших прав людини, забезпечення ґендерної рівності і справедливості в питаннях здоров’я та його охорони, реалізації потенціалу здоров’я дітей та молоді для ведення активного, соціального та особистого життя, й достатньої фізичної активності;
 • пропагування традиційних духовних, морально-етичних та культурних цінностей спрямованих на утримання від раннього статевого життя (небажаних вагітностей і абортів) та збереження репродуктивного здоров’я дітей та молоді;
 • спрямованість на зниження захворюваності, інвалідизації та передчасної смерті дітей і молоді;
 • підвищення рівня обізнаності і соціальної інклюзії та якості життя.

Основні завдання Стратегії:

 • сформувати державну політику щодо створення системи формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді;
 • впровадити наскрізний підхід щодо формування здорового способу життя дітей та молоді, який здійснюється широким колом державних та/або недержавних інституцій включаючи комерційний сектор;
 • створити ефективну систему первинної профілактики розповсюджених у дитячому та молодіжному середовищі захворювань та соціально-небезпечних явищ, включаючи алкоголізм, наркоманію та паління;
 • впровадити системний підхід у роботі з дітьми та молоддю щодо мотивації, активізації і створення умов для розвитку духовного, інтелектуального й фізичного потенціалу в сфері популяризації здорового способу життя та сприяння оздоровчо-рекреаційній руховій активності;
 • сформувати у дітей та молоді усвідомлення найвищої цінності самого життя та особистої відповідальності за власне здоров’я;
 • забезпечити дітей та молодь знаннями, вміннями та навичками щодо захисту від соціально-небезпечних захворювань та ризиків виникнення їх наслідків;
 • сформувати систему сімейних цінностей як детермінанту здоров’я дітей та молоді.

Фундаментом для реалізація Стратегії є впровадження трирівневого підходу:

 • 1) нормативно-методичне забезпечення координованої та ефективної взаємодії на рівні держави усіх суб’єктів державного, громадського та приватного сектору;
 • 2) створення умов для збереження здоров’я і дотримання здорового способу життя дітей та молоді на рівні громади;
 • 3) формування особистісного відповідального підходу й поведінки дітей та молоді щодо збереження власного здоров’я та дотримання здорового способу життя.

Очікуваними результатами реалізації Стратегії є:

 • забезпечення системної, безперервної, цілісної та комплексної роботи у сфері формування здорового способу життя дітей та молоді;
 • зменшення ризиків розвитку захворювань, пов’язаних з поведінкою та способом життя дітей та молоді;
 • підвищення рівня зміцнення та збереження репродуктивного здоров’я дітей та молоді як фактору відновлення населення;
 • підвищення рівня залученості дітей та молоді до фізичної активності та занять спортом;
 • підвищення рівня поінформованості дітей та молоді й формування навичок щодо правильних шляхів збереження власного здоров’я та цінності життя;
 • підвищення рівня соціальної інклюзії та якості життя дітей та молоді у сфері здорового способу життя.