Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

20.12.2018

Участь молоді в процесах реформування держави. Доповідь про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року)

Редакційна колегія:

Жданов І. О., канд. політ. наук, голова редакційної колегії, Ярема О. Й., заступник голови редакційної колегії, Пєша І. В., канд. пед. наук, Білий А. І., Кравченко О. В., Карчевич М. В., Коляда В. С.

Авторський колектив:

Ярошенко О. В., керівник авторського колективу, Аксьонова С. Ю., канд. екон. наук, Андріученко Т. В., Болтівець С. І., д-р психол. наук, Бородін Є. І., д-р іст. наук, Вакуленко О. В., канд. пед. наук, Галустян Ю. М., канд. соціол. наук, Галушко О. В., канд. істор. наук, Дзюба Н. В., Карчевич М. В., Комарова Н. М., канд. екон. наук, Крімер Б. О., канд. екон. наук, Курило І. О., д-р екон. наук, Мукосеєва Л. П., Острікова А. С., Пєша І. В., канд. пед. наук, Радчук Н. М., Сіра О. В., Слюсар Л. І., канд. екон. наук, Тілікіна Н. В., Ярош О. М., канд. екон. наук

Наукове редагування:

І.В. Пєша, канд. пед наук


Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 2017 року підготовлена відповідно до Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ. У ній висвітлена участь молоді в процесах реформування держави.

Доповідь містить вступ, чотири розділи, висновки та рекомендації, додатки.


ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • Розділ 1. Соціально-демографічний портрет української молоді
 • Розділ 2. Законодавче забезпечення участі молоді в розвитку держави
 • Розділ 3. Участь молоді в державотворчих процесах
  • 3.1. Молодь в управлінні державними справами та розвитком територіальних громад
  • 3.2. Молодь та становлення громадянського суспільства
  • 3.3. Участь молоді в реформуванні економіки держави
  • 3.4. Вплив молоді на гуманітарний розвиток держави
  • 3.5. Роль молоді в інтеграції України до світової та європейської спільноти
 • Розділ 4. Держава та молодь: Партнерство і взаємодія
  • 4.1. Державна молодіжна політика як інструмент залучення молоді до реформування держави
  • 4.2. Модель участі молоді в процесах ухвалення рішень
 • Висновки та рекомендації
 • Додатки

Коментувати