Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Видавець: Державний інститут сімейної та молодіжної політики


ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» (скорочено «ДІСМП») є державною бюджетною неприбутковою науково-дослідною установою, яка належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України.


Пропозиції Міністерству молоді та спорту України щодо розвитку наметових таборів як однієї із ефективних форм молодіжної роботи

Молодіжна політика в Україні до останнього часу регулювалася та адмініструвалася державними органами, напрями, завдання молодіжної політики, форми роботи, обсяги і напрями фінансування формувалися адміністративним шляхом. Процес децентралізації влади переміщує акцент з централізованого управління на місцеве самоврядування, визначає пріоритет громадського залучення та соціальної активності молоді, формує новий підхід організації діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі».

Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені за результатами соціологічного дослідження «Цінності української молоді – 2016». У межах дослідження опитано 1200 респондентів віком від 14 до 35 років в усіх регіонах України (у тому числі м. Київ, окрім тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

У перший день весни в Державному інституті сімейної та молодіжної політики відбулися традиційні Наукові читання.

В останні роки спостерігається зменшення загальної чисельності молоді як у містах, так і у селах. Проте у сільській місцевості це відбувається меншими темпами: за останні п’ять років кількість молоді у сільській місцевості скоротилася на 480 945 осіб (або 11,7%), а у міській – на 1 567 382 особи (або 16%). У сільській місцевості частка молоді в чисельності населення становила 27,3%, тоді як у містах цей показник наближається до 28%