Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка


Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка) — найстаріший вищий навчальний заклад Житомирщини. Заснований у 1919 році як «Волинський педагогічний інститут»


У рамках онлайн-конференції «Наука & Молодіжна політика» були презентовані цікаві матеріали

Запрошуємо до співавторства та співробітництва усіх зацікавлених осіб (провайдерів неформальної освіти, молодіжних працівників, громадських діячів, науковців, практиків у сфері неформального навчання та молодіжної роботи).

Журнал спрямований на поширення ідей неформального навчання молоді, обмін досвідом додаткової соціальної освіти, можливість популяризувати неформальну освіту як основу розвитку громадянського суспільства в Україні.

Запрошуємо до співавторства та співробітництва усіх зацікавлених осіб (провайдерів неформальної освіти, молодіжних працівників, громадських діячів, науковців, практиків у сфері неформального навчання та молодіжної роботи).

Журнал спрямований на поширення ідей неформального навчання молоді, обмін досвідом додаткової соціальної освіти, можливість популяризувати неформальні форми навчання як основу розвитку громадянського суспільства в Україні.

У монографії розглянуто проблему організації неформальної освіти у соціальній сфері на засадах системного, діяльнісного та мультидисциплінарного підходів. Висвітлено основні тенденції становлення неформальної освіти в Україні та закордоном; розкрито теоретико-методологічні засади та науково-методичний інструментарій організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів.

Державним інститутом сімейної та молодіжної політики» та кафедрою соціальних технологій Соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка було підготовлено та видано «Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти». Це видання, спрямоване на поширення ідей неформального навчання молоді, обмін досвідом додаткової соціальної освіти, можливість популяризувати неформальні форми навчання як основу розвитку громадянського суспільства в Україні. Цей збірник ідей та досвіду буде корисним для провайдерів неформальної освіти, соціальних працівників, тренерів, андрагогів та інших небайдужих громадян, які прагнуть змінити громаду та світ.

Цей навчальний посібник розроблено як компонент науково-методичного супроводу дисципліни «Організація неформальної освіти дітей і молоді», яка забезпечує професійну та практичну підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».