Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

27.12.2018

Самооцінка здоров’я та шкідливі звички серед молоді

За результатами соціологічних досліджень «Молодь України», які проводилися на замовлення Міністерства молоді та спорту України, молодь досить позитивно оцінює стан власного здоров’я. Так, у 2018 р. 83% респондентів віком 14-34 роки позитивно оцінили стан власного здоров’я (у 2015 р. – 79%). Сільська молодь більш позитивно оцінює стан здоров’я, ніж міська: відповідно 88,4% і 80,5%. Зі збільшенням віку опитаних позитивна оцінка власного здоров’я знижується, особливо серед міської молоді (рис. 1).

До того ж, 82,5% опитаних вважає, що веде здоровий спосіб життя (у 2015 р. – 76,8%). Найбільше таких у віковій групі 14-19 років (87,5%), тоді як серед 30–34-річних цей показник становив 82%.

В той же час результати досліджень свідчать, що у молодіжному середовищі зростає розповсюдженість шкідливих звичок.

74,3% молоді віком 14-34 роки зазначили, що вживали будь-які алкогольні напої хоча б один або декілька разів упродовж останніх 30 днів. Цей показник є вищим серед чоловіків (81,1%), ніж серед жінок (67,2%). Зі збільшенням віку молоді зростає частка тих, хто вживав алкогольні напої хоча б один або декілька разів упродовж останніх 30 днів: від 53,1% серед молоді віком 14-19 років до 79,9% серед 30-34-річних (рис. 2).

Зростає частка молоді, яка курила одну або декілька цигарок упродовж останніх 30 днів, з 27,6% у 2015 р. до 38,8% у 2018 р. Серед молодих чоловіків цей показник майже вдвічі вищий, ніж серед молодих жінок (відповідно 50,8% і 25,1%). Також зі збільшенням віку пропорційно зростає частка молоді, яка курила одну або декілька цигарок впродовж останніх 30 днів (рис. 3).

16% молоді у 2018 р. зазначили, що вживали будь-які наркотики упродовж життя один або декілька разів. До того ж, 9% респондентів повідомили, що вживали канабіс (травку) хоча б один раз впродовж останніх 30 днів, а 6,2% – вживали будь-які аптечні наркотики, спайс або «солі» впродовж останніх 6 місяців. Молоді чоловіки вдвічі частіше вживали будь-які наркотичні речовини, ніж жінки (рис. 4).

До того ж, найбільш розповсюдженим це явище є серед міської молоді (рис. 5).

Що стосується фізичної активності, то у 2018 р. 43,4% респондентів віком 14-34 повідомили про те, що займалися будь-якими фізичними вправами або будь-яким активним видом спорту хоча б 60 хвилин впродовж останніх семи днів. Молоді чоловіки частіше, ніж молоді жінки, займаються фізичними вправами або активним видом спорту (відповідно 51,1% і 35,4%). Також цей показник є вищим серед міської молодь, ніж серед сільської (відповідно 48,2% і 32,7%). Зі збільшенням віку респондентів знижується їхня фізична активність і залученість до занять спортом – з 57,9% серед молоді 14-19 років до 36,6% у віці 30-34 роки (рис. 6).

Тільки третина (34%) молоді правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається. Тоді як 65,5% опитаних вважають свої знання про ВІЛ- інфекцію достатніми.

Тривожним є те, що тільки 64,7% опитаних, які мали сексуальні контакти із непостійним статевим партнером, повідомили про використання презервативу під час статевих контактів із непостійним партнером. Серед молоді віком 14-19 років таких 70,1%, тоді як серед молоді 30-34 роки – 59,2%. Сільська молодь рідше, ніж міська, використовувала презерватив під час статевих контактів із непостійним партнером (рис. 7).

Файли для завантаження: