Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

діти


Не лише діти, але й батьки проводять забагато часу у цифровому просторі, що негативно впливає на забезпечення прав дітей, таких як: право на батьківську турботу, право вільного розвитку, право вільно виражати власну думку тощо.

У монографії представлено обґрунтовані механізми децентралізації соціального захисту дітей в Україні для створення ефективної системи забезпечення прав та інтересів кожної дитини.

Відповідно до ст. 19 Конвенції ООН про права дитини кожна дитина має право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образ, зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів або будь-якої іншої особи, яка опікується дитиною.

Нині в Україні більш ніж 100 тис. дітей зростають у закладах інституційного догляду та виховання (або 1,4% від загальної кількості дітей). До того ж, не всі діти, які перебувають в інтернатних закладах, є дітьми-сиротами та дітьми, що залишились без піклування батьків: більшість вихованців мають батьків чи родичів. Причинами потрапляння дітей у заклади інституційного догляду та виховання є бідність родини, асоціальність та безробіття батьків, складні життєві обставини, стан здоров’я дітей та інвалідність, і навіть труднощі у дітей із засвоєнням шкільної програми чи навчання.

До Міжнародного дня захисту дітей Державний інститут сімейної та молодіжної політики підготував добірку матеріалів з питань захисту дітей, підготовлених нами упродовж останнього року

У Доповіді проаналізовано основні соціально-демографічні характеристики дітей та показники їх здоров’я, рівня освіти, соціально-економічного становища сімей з дітьми; оцінено вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини; проаналізовано державну політику створення безпечних умов використання дітьми інформаційно-комунікативних технологій; здійснено аналіз програм неурядових організацій та бізнесу з формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні; запропоновано шляхи вдосконалення державної політики щодо формування безпечного інформаційного простору для дітей в Україні.

Щоб краще розуміти вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток дитини та ризики, з якими вона може зіткнутися у віртуальному просторі, потрібно знати в якому віці та яким чином діти використовують сучасні інформаційно-комунікативні технології у повсякденному житті. За допомогою онлайн-ресурсів Канадським центром захисту дітей була розроблена інформація щодо навичок володіння інтернетом кожної вікової групи дітей. Спеціалістами Державного інституту сімейної та молодіжної політики внесено ряд доповнень, що дозволяє визначити рівень використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій дітьми різного віку.

Вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини

МБФ «Альянс громадського здоров’я» спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міністерством соціальної політики України, ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» запрошує до участі у конкурсі на проходження навчання з підвищення кваліфікації за програмою «Специфіка соціальної роботи з підлітками та молоддю з вразливих категорій населення з врахуванням ґендерно-чутливого підходу, за участі мультидисциплінарних команд».

20-го липня 2016 року представник Державного інституту сімейної та молодіжної політики взяла участь у робочій зустрічі «Соціальне партнерство заради благополуччя дітей та сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини», яку проводив Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка.