Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

інфографіка


Існує безліч трактувань поняття «навички». Узагальнюючи ці визначання, можна стверджувати, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які отримані упродовж життя. Тобто, складовими навичок є знання (сукупність інформації з будь-якої галузі, набутих у процесі навчання, дослідження тощо) та вміння (здобута на основі досвіду і знань здатність робити щось належним чином).

Знайомтесь з інформацією щодо освіти молоді, яка підготовлена в рамках розрахунків Національних показників становища молоді

Аналіз смертності молоді демонструє гостру соціальну проблему – явище чоловічої надсмертності. Значне перевищення смертності юнаків і молодих чоловіків спостерігалося в усіх вікових групах.
Окремо варто зробити акцент на втратах через самогубства та дорожньо-транспортні пригоди.

Сьогодні ми вирішили зупинитися на волонтерській діяльності, яка стала поширеною упродовж останніх шести років, а її розвиток свідчить про трансформацію світогляду громадян щодо власної ролі в житті суспільства і держави.

Оцінка молодіжних ресурсів і визначення молодіжних потреб має проводитися за наявними показниками, які реально отримати з офіційних джерел та результатів опитувань молоді і спеціалістів, які працюють з молоддю.

Запропоновані матеріали стануть у нагоді фахівцям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістам, які реалізують державну політику в молодіжній сфері, молодіжним працівникам, представникам громадських об’єднань та молодіжним активістам.

До Міжнародного дня захисту дітей Державний інститут сімейної та молодіжної політики підготував добірку матеріалів з питань захисту дітей, підготовлених нами упродовж останнього року

За результатами соціологічного дослідження «Молодь України-2017», проведеного Центром незалежних соціологічних досліджень «Омега» у 2017 році на замовлення Міністерства молоді та спорту України.

Вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток дитини

Публікація містить результати загальноукраїнського соціологічного дослідження життєвих пріоритетів та ціннісних уподобань сучасної української молоді, зокрема аналіз цінностей молоді, її громадянської та політичної активності, артикуляції вимог до молодіжної політики держави в умовах сьогодення, оцінки діяльності інфраструктури молодіжних організацій та ініціатив, особливостей сприйняття процесів децентралізації влади в країні та можливих механізмів залучення до цих процесів молодих людей, характеристику мобільних та міграційних настанов молоді, включення молоді до освітнього та трудового процесів, оцінку молоддю стану власного здоров’я та дотримання нею здорового способу життя, сприйняття та відтворення молоддю сімейних цінностей.